سامانه اطلاع رساني فيش حقوقي كاركنان شاغل و بازنشسته دانشگاه تبريز
نام كاربري
رمز عبور

رمز عبور را فراموش كرده ام
خرداد ۱۳۹۵
سه شنبه
۱۱
توجه : اگر براي اولين بار به اين سامانه مراجعه نموده ايد ، در مقابل كادر "نام كاربري"  ، كد ملي را وارد نموده و در مقابل كادر "رمز عبور"  ، پنج رقم سمت راست شماره حساب بانكي خود را وارد كنيد.
تذكر : توصيه مي شود پس از ورود به سامانه در اسرع وقت رمز عبور خود را تغيير دهيد